Aanbodbeperkingen zichtbaar in inflatie

De hogere prijzen waarmee bedrijven de laatste maanden worden geconfronteerd, komen in toenemende mate ook tot uiting in een stijging van de consumentenprijzen. Het gaat vooral om prijsstijgingen bij producten die voorheen juist zorgden voor een neerwaartse druk op de...

Wereldhandel herstelt sneller dan verwacht

De wereldwijde handel in goederen die aan het begin van de coronapandemie hard werd geraakt, is de klap inmiddels te boven. Het herstel voltrekt zich veel sneller dan ten tijde van de financiële crisis van 2008-2009.