maandag 9 mei 2022 | Berichten

ANBI gegevens

Stichting ROL Pensioenfondsen heeft een lopende aanvraag om erkend te worden als ANBI instelling. Daartoe is de stichting verplicht bepaalde gegevens op de website te plaatsen. Hieronder volgende de gevraagde gegevens.

De stichting heet Stichting ROL Pensioenfondsen

Het fiscaal nummer is 862992552

Contactgegevens:

  • Mail: info@inforol-pensioenfondsen-nl
  • Telefoon: 06-52789609
  • Postadres: Henry van de Veldestraat 12, 3822 EG Amersfoort

De doelstelling is om geld in te zamelen om een beter pensioenstelsel mogelijk te maken. Elders op deze site is te lezen waarom dat nodig is en hoe dat er uit zou moeten zien. Echter, na negen jaar onderhandelen over een pensioenakkoord en daarna nog drie jaar uitwerken en daarna nog enige jaren implementatie is het niet waarschijnlijk dat veel politici nog de energie hebben om een herstart te maken. Echter, wanneer een kant en klaar alternatief plan, dat ook nog eens in 2025, twee jaar eerder dan het voorliggende plan, operationeel kan zijn is die bereidheid er misschien wel. Om het alternatief gebruiksklaar te maken in 2025 is nog wat geld nodig.

De Wet Toekomst pensioenen wordt op dit moment in het parlement behandeld. Steeds meet tekortkomingen komen daarbij aan het licht. Dat is niet verwonderlijk. De wetenschappelijke basis voor het wetsvoorstel is uiterst gammel. Daardoor zullen de resultaten met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid negatieve verrassingen gaan bevatten. Gelukkig is er een gedegen parlementaire behandeling, waardoor deze lijken al uit de kast vallen voordat het te laat is.

ROL Pensioenfondsen is een alternatief, dat begint bij het leggen van een wetenschappelijke solide basis voor een goed en passend risicomodel. Vanuit de wetenschappelijke basis is een nieuw pensioenstelsel te bouwen met voorspelbaar veel betere resultaten. Deze wetenschappelijke innovatie kan een goede basis vormen voor een nieuw pensioenstelsel.

De wetenschappelijke innovatie is er als theoretisch concept al wel, maar het behoeft een professionele doorrekening om praktisch toepasbaar te worden. Daar is geld voor nodig. Stichting ROL Pensioenfondsen werft fondsen om dit geld bij elkaar te krijgen.

Daartoe is er nu een wekelijkse nieuwsbrief die goed ontvangen wordt en mensen informeert over het alternatief. Als voorzitter van de stichting leg ik ook contacten met politici in Eerste en Tweede Kamer en met vertegenwoordigers van ouderenorganisaties.

Als de ANBI status en een bankrekening zijn verkregen zal ik de contacten intensiveren en meer nadruk leggen op de noodzaak van fondsenwerving voor de stichting.

Het bestuur bestaat uit Arno Eijgenraam, voorzitter en Marco Verwoerd, algemeen bestuurslid

De beloning van de bestuurders bestaat uit niet meer dan het genoegen om maatschappelijk relevant bezig te zijn. Met andere woorden, zij zijn onbezoldigd.

In 2021 is de stichting opgericht, maar heeft zij nog geen activiteiten ontplooid.

Woordenlijst

ROL is een innovatieve manier van pensioen-rekenen. Waar de politieke discussie gaat over òf-òf-vragen, realiseert de ROL èn-èn.

  • Èn nominale zekerheid (geen kortingen van pensioenen meer);
  • Èn snellere indexatie voor ouderen (aanpassen van pensioen aan gestegen prijzen), sneller nog dan het pensioenakkoord;
  • Èn pensioenzekerheid voor jongeren;
  • Èn grote kans op een volledig geïndexeerd pensioen voor jongeren;
  • Èn stabiele premies op ongeveer het huidige niveau.

Dit is niet te mooi om waar te zijn. Dit is slimmer rekenen. Actuaris Arno Eijgenraam kan politieke discussies overbodig maken door al deze doelstellingen tegelijk te realiseren.

Gerelateerde berichten

Een beter pensioenstelsel met Risicobeheer Op Lange termijn (ROL)

Een beter pensioenstelsel met Risicobeheer Op Lange termijn (ROL)

Eerder verschenen in Pensioen & Praktijk #4 2022 Een beter pensioenstelsel met Risicobeheer Op Lange termijn (ROL) Door drs. A.C. Eijgenraam – voorzitter Stichting ROL Pensioenfondsen Een model is een vereenvoudigde beschrijving van de werkelijkheid. Modellen...

Lees meer

Doneren?

Stichting ROL Pensioenfondsen heeft geld nodig om haar idee dusdanig uit te werken, dat het geschikt is om aan de politiek voor te leggen. U kunt hieraan doneren. De stichting heeft hiervoor een bankrekening aangevraagd. De huidige regelgeving in verband met de Wet...

Lees meer