maandag 9 mei 2022 | Berichten

ANBI gegevens

Stichting ROL Pensioenfondsen heeft een lopende aanvraag om erkend te worden als ANBI instelling. Daartoe is de stichting verplicht bepaalde gegevens op de website te plaatsen. Hieronder volgende de gevraagde gegevens.

De stichting heet Stichting ROL Pensioenfondsen

Het fiscaal nummer is 862992552

Contactgegevens:

  • Mail: info@inforol-pensioenfondsen-nl
  • Telefoon: 06-52789609
  • Postadres: Henry van de Veldestraat 12, 3822 EG Amersfoort

De doelstelling is om geld in te zamelen om een beter pensioenstelsel mogelijk te maken. Elders op deze site is te lezen waarom dat nodig is en hoe dat er uit zou moeten zien. Echter, na negen jaar onderhandelen over een pensioenakkoord en daarna nog drie jaar uitwerken en daarna nog enige jaren implementatie is het niet waarschijnlijk dat veel politici nog de energie hebben om een herstart te maken. Echter, wanneer een kant en klaar alternatief plan, dat ook nog eens in 2025, twee jaar eerder dan het voorliggende plan, operationeel kan zijn is die bereidheid er misschien wel. Om het alternatief gebruiksklaar te maken in 2025 is nog wat geld nodig.

Het beleidsplan bestaat uit het voeren van acties om het benodigde geld bijeen te krijgen. Hierbij zal vooral worden ingespeeld op de actualiteit. Wanneer er voldoende geld bijeen is zal dit worden ingezet om deskundigen van verschillende disciplines in te huren om het alternatieve plan zowel technisch als juridisch uit te werken, wetenschappelijk te onderbouwen, door te rekenen en alles te doen wat noodzakelijk is om het enerzijds politiek haalbaar en anderzijds praktisch gebruiksklaar te maken.

Het bestuur bestaat uit Arno Eijgenraam, voorzitter en Marco Verwoerd, algemeen bestuurslid

De beloning van de bestuurders bestaat uit niet meer dan het genoegen om maatschappelijk relevant bezig te zijn. Met andere woorden, zij zijn onbezoldigd.

In 2021 is de stichting opgericht, maar heeft zij nog geen activiteiten ontplooid.

Woordenlijst

ROL is een innovatieve manier van pensioen-rekenen. Waar de politieke discussie gaat over òf-òf-vragen, realiseert de ROL èn-èn.

  • Èn nominale zekerheid (geen kortingen van pensioenen meer);
  • Èn snellere indexatie voor ouderen (aanpassen van pensioen aan gestegen prijzen), sneller nog dan het pensioenakkoord;
  • Èn pensioenzekerheid voor jongeren;
  • Èn grote kans op een volledig geïndexeerd pensioen voor jongeren;
  • Èn stabiele premies op ongeveer het huidige niveau.

Dit is niet te mooi om waar te zijn. Dit is slimmer rekenen. Actuaris Arno Eijgenraam kan politieke discussies overbodig maken door al deze doelstellingen tegelijk te realiseren.

Gerelateerde berichten

Waarom houdt DNB zo krampachtig vast aan de risicovrije rente?

Historisch perspectief Om te begrijpen waarom DNB zo krampachtig vasthoudt aan de risicovrije rente moeten we een kleine dertig jaar terug in de tijd gaan. Ter invulling van de harmonisatie van Europese regelgeving had de Verzekeringskamer – die in 2004 zou fuseren...

Lees meer

Waarom de Wet Toekomst Pensioenen er niet moet komen

Het huidige stelsel Tegen het huidige stelsel bestaan de nodige bezwaren. Garantie niet waargemaakt Ten eerste garandeert het huidige stelsel de pensioenen, maar maakt het die garantie niet waar. Er wordt wel gezegd, dat de huidige pensioenen niet gegarandeerd zijn,...

Lees meer