maandag 16 maart 2020 | Berichten

Beleggen onder ROL

Hoe pensioenfondsen gaan beleggen onder de ROL zal zich autonoom moeten ontwikkelen. Toch zijn er op voorhand al enkele zaken die nu al voorspeld kunnen worden.

De ROL is gebaseerd op het uitmiddelen van beleggingsrisico’s op lange termijn. Het lijkt daarom evident, dat fondsen hun lange verplichtingen gaan afdekken met beleggingen in zakelijke waarden. Het aandeel zakelijke waarden in de totale portefeuille zal daardoor sterk toenemen. 

Het risico van zakelijke waarden wordt beheerst door spreiding over de tijd. De behoefte aan opties en andere afgeleide instrumenten om die risico’s af te dekken zal afnemen.

Onder de ROL speelt de marktrente nog een marginale rol. Het renterisico, het risico van het veranderen van de marktrente, zal uit de pensioenwereld verdwijnen. De behoefte aan renteafdekking zal daarmee ook verdwijnen. Pensioenfondsen zullen zich terugtrekken uit de markt voor renteswaps en andere instrumenten voor renteafdekking. Ook langlopende obligaties zullen niet meer interessant zijn voor pensioenfondsen. 

Op de markt van vastrentende waarden zullen fondsen vooral geïnteresseerd zijn in kort lopende stukken. Voor korte looptijden zal de dynamische rentecurve immers ongunstig uitvallen. 

Onder de ROL zijn nominale zekerheid en indexatie geen twee uiteinden van een touw waaraan fondsen moeten trekken, maar twee doelstellingen die in elkaars verlengde liggen. Het verschil tussen een matching en een return portefeuille zal niet meer relevant zijn. Hierboven werd al duidelijk, dat de behoefte aan derivaten zal verdampen. 

Dit alles, gevoegd met de focus op lange termijn biedt openingen om de beleggingsorganisatie sterk te vereenvoudigen en het transactievolume sterk terug te schroeven. Voor kleine ondernemingspensioenfondsen  met de deelnemersvergadering in de bedrijfskantine en de pensioenadministratie aan het eind van de gang, kortom voor fondsen die dicht bij de deelnemer staan zal daardoor de levensvatbaarheid als zelfstandig fonds vergroot worden. 

Woordenlijst

ROL is een innovatieve manier van pensioen-rekenen. Waar de politieke discussie gaat over òf-òf-vragen, realiseert de ROL èn-èn.

  • Èn nominale zekerheid (geen kortingen van pensioenen meer);
  • Èn snellere indexatie voor ouderen (aanpassen van pensioen aan gestegen prijzen), sneller nog dan het pensioenakkoord;
  • Èn pensioenzekerheid voor jongeren;
  • Èn grote kans op een volledig geïndexeerd pensioen voor jongeren;
  • Èn stabiele premies op ongeveer het huidige niveau.

Dit is niet te mooi om waar te zijn. Dit is slimmer rekenen. Actuaris Arno Eijgenraam kan politieke discussies overbodig maken door al deze doelstellingen tegelijk te realiseren.

Gerelateerde berichten

Waarom houdt DNB zo krampachtig vast aan de risicovrije rente?

Historisch perspectief Om te begrijpen waarom DNB zo krampachtig vasthoudt aan de risicovrije rente moeten we een kleine dertig jaar terug in de tijd gaan. Ter invulling van de harmonisatie van Europese regelgeving had de Verzekeringskamer – die in 2004 zou fuseren...

Lees meer

Waarom de Wet Toekomst Pensioenen er niet moet komen

Het huidige stelsel Tegen het huidige stelsel bestaan de nodige bezwaren. Garantie niet waargemaakt Ten eerste garandeert het huidige stelsel de pensioenen, maar maakt het die garantie niet waar. Er wordt wel gezegd, dat de huidige pensioenen niet gegarandeerd zijn,...

Lees meer