dinsdag 8 november 2022 | Berichten, Vaste berichten

Doneren?

Stichting ROL Pensioenfondsen heeft geld nodig om haar idee dusdanig uit te werken, dat het geschikt is om aan de politiek voor te leggen. U kunt hieraan doneren.

De stichting heeft hiervoor een bankrekening aangevraagd. De huidige regelgeving in verband met de Wet tegen witwassen en terrorismefinanciering maakt het verenigingen en stichtingen heel moeilijk om een bankrekening te openen. Alle details van de bestuurders en de plannen van de organisatie worden door de banken uitgebreid en intensief gefileerd. Banken gaan daarbij niet over één nacht ijs. Daardoor doen zijn er maanden over om te komen tot een besluit om wel of niet een bankrekening te openen.

Ook Stichting ROL Pensioenfondsen heeft hiermee te maken. Ook wij zitten in een heel langzaam draaiende molen. Daar gaan we een keer uitkomen, maar tot die tijd moeten we het doen met een noodoplossing. Zo lang we nog geen eigen bankrekening hebben kunt u uw geld storten op NL59INGB0388930837 t.n.v. A.C. Eijgenraam. Deze bankrekening staat geheel in dienst van de stichting.

Woordenlijst

ROL is een innovatieve manier van pensioen-rekenen. Waar de politieke discussie gaat over òf-òf-vragen, realiseert de ROL èn-èn.

  • Èn nominale zekerheid (geen kortingen van pensioenen meer);
  • Èn snellere indexatie voor ouderen (aanpassen van pensioen aan gestegen prijzen), sneller nog dan het pensioenakkoord;
  • Èn pensioenzekerheid voor jongeren;
  • Èn grote kans op een volledig geïndexeerd pensioen voor jongeren;
  • Èn stabiele premies op ongeveer het huidige niveau.

Dit is niet te mooi om waar te zijn. Dit is slimmer rekenen. Actuaris Arno Eijgenraam kan politieke discussies overbodig maken door al deze doelstellingen tegelijk te realiseren.

Gerelateerde berichten

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 19 – 20 november 2022 https://stichting-rol-pensioenfondsen.email-provider.eu/web/bfpr9pwk1c/ezzqmd69on In deze nieuwsbrief- Mail aan Hilde Palland (CDA) – De weg naar een zeker en koopkrachtig pensioen- Opvallende overeenkomsten bij...

Lees meer

Geen overhaaste beslissingen inzake de Wet Toekomst Pensioenen

Geen overhaaste beslissingen inzake de Wet Toekomst Pensioenen Door drs. A.C. Eijgenraam AAG 19 augustus 2022 In deze notitie zal ik uiteenzetten waarom het uiterst onverstandig zou zijn om overhaaste beslissingen te nemen inzake de Wet Toekomst Pensioenen. In het...

Lees meer