donderdag 2 april 2020 | Berichten, Vaste berichten

Wat moet er nog gebeuren?

Het idee van de ROL staat voor een belangrijk deel. Dat de ROL gaat werken volgt uit wiskundige wetmatigheden. Maar om te kunnen werken moet de ROL nog wel gebouwd worden.

De zekerheidsmaat moet nog gekozen worden. Die is bepalend voor de rekenrente en daarmee de premie. Om voor die zekerheidsmaat een zinvolle keuze te kunnen maken moeten nog wat zaken doorgerekend worden. De hiermee gepaard gaande onderzoekskosten schat ik in op ongeveer € 100.000

Hiervoor zoek ik nog een of meer opdrachtgever(s) die bereid is mij hiervoor een opdracht te verstrekken. Een maatschappelijke of politieke organisatie of een overheidsinstantie die in de innovatie van het Nederlandse pensioen-denken wil investeren. Dit hoeft niet één opdrachtgever te zijn. het gaat hier om een project met een groot maatschappelijk belang dat ook wordt bereikt als verschillende partijen de kosten delen. Ook crowdfunding kan een bron van financiering zijn.

Hebt u interesse? U kunt mij bereiken op info@rol-pensioenfondsen.nl of 06-52789609.

Woordenlijst

ROL is een innovatieve manier van pensioen-rekenen. Waar de politieke discussie gaat over òf-òf-vragen, realiseert de ROL èn-èn.

  • Èn nominale zekerheid (geen kortingen van pensioenen meer);
  • Èn snellere indexatie voor ouderen (aanpassen van pensioen aan gestegen prijzen), sneller nog dan het pensioenakkoord;
  • Èn pensioenzekerheid voor jongeren;
  • Èn grote kans op een volledig geïndexeerd pensioen voor jongeren;
  • Èn stabiele premies op ongeveer het huidige niveau.

Dit is niet te mooi om waar te zijn. Dit is slimmer rekenen. Actuaris Arno Eijgenraam kan politieke discussies overbodig maken door al deze doelstellingen tegelijk te realiseren.

Gerelateerde berichten

Verdwijnt de koopkracht voor gepensioneerden met het pensioenakkoord?

Sinds 22 juni 2020 is er meer informatie over het pensioenakkoord. Verandert dit mijn eerdere conclusie dat gepensioneerden geen koopkrachtbehoud hoeven te verwachten?En wordt het pensioen nu echt transparant? Door Henk Bets

Lees meer

Maakt het pensioenakkoord haar doelstellingen waar?

Samenvatting: In het pensioenakkoord staan drie doelstellingen. Uit de communicatie over het akkoord blijken nog vijf (informele) doelstellingen als evidente verwachtingen bij het publiek te liggen. In dit artikel gaan we in op de vraag of het pensioenakkoord haar...

Lees meer