Alle opinies

Op deze pagina worden opiniestukken over het pensioenstelsel opgenomen. Dat gebeurt deels handmatig en deels geautomatiseerd. Het is onmogelijk om daarin compleet te zijn. Hebt u zelf een opinieartikel geschreven of een tip over een interessant artikel? Geef het mij door op .

Hierbij geldt één belangrijke regel: om in voetbaltermen te spreken: een harde tackle mag, maar altijd op de bal. Een scherp debat is nuttig. Het is goed om tegenstellingen af en toe wat aan te scherpen. Maar artikelen waar de integriteit van andersdenkenden in twijfel wordt getrokken worden hier niet geplaatst.

Kredietwaardigheid Nederlandse bedrijven tot nu toe op peil

Banken beoordelen de kredietkwaliteit van Nederlandse bedrijven over het algemeen niet lager dan voor de coronacrisis. In het merendeel van de hardst getroffen sectoren zijn de niet-presterende leningen (NPL) na uitbraak van COVID19 wel duidelijk opgelopen.

Lees meer

Aanbodbeperkingen zichtbaar in inflatie

De hogere prijzen waarmee bedrijven de laatste maanden worden geconfronteerd, komen in toenemende mate ook tot uiting in een stijging van de consumentenprijzen. Het gaat vooral om prijsstijgingen bij producten die voorheen juist zorgden voor een neerwaartse druk op de...

Lees meer

Wereldhandel herstelt sneller dan verwacht

De wereldwijde handel in goederen die aan het begin van de coronapandemie hard werd geraakt, is de klap inmiddels te boven. Het herstel voltrekt zich veel sneller dan ten tijde van de financiële crisis van 2008-2009.

Lees meer

Roulatie bankbiljetten sterk gedaald door coronacrisis

De Nederlandsche Bank (DNB) verwerkt sinds het uitbreken van de coronacrisis veel minder bankbiljetten dan gebruikelijk. De inname van bankbiljetten is zelfs zo sterk gedaald dat DNB voor het eerst meer bankbiljetten uitgeeft dan dat zij inneemt.

Lees meer

Belangrijke stap naar toekomstbestendige arbeidsmarkt

Het ontwerpadvies Sociaal-Economisch Beleid 2021-2025 van de Sociaal-Economische Raad (SER) biedt waardevolle aanknopingspunten voor een nieuw kabinet, met name bij het terugdringen van de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Lees meer

Lage rente zet druk op rentemarge banken

De rentemarge van Nederlandse banken is vorig jaar gedaald. Doordat de rente naar verwachting laag blijft, houdt de druk op de rentemarge aan. Banken rekenen daarom op een steeds groter deel van het spaargeld een negatieve rente door.

Lees meer

Interview Klaas Knot with Reuters

Interview with Klaas Knot, President of De Nederlandsche Bank, conducted by Balazs Koranyi and Francesco Canepa of Reuters on April 6. A shortened version was published on April 7. 

Lees meer

Vier ingrediënten voor een evenwichtigere woningmarkt

De problemen op de oververhitte Nederlandse woningmarkt zijn veelzijdig en urgent. De markt zit op slot en wordt gekenmerkt door slechte toegankelijkheid, risicovol leengedrag, te weinig aanbod en grote, ongefundeerde verschillen tussen kopen en huren in de vrije...

Lees meer

Het Nederlandse bankwezen voorbereid op finaal Bazel 3

De Nederlandse banken hebben de laatste jaren hun kapitaalbuffers versterkt. Vier jaar geleden werd er nog van uitgegaan dat de grootbanken extra kapitaal nodig zouden hebben om de minimumnormen uit het Bazel akkoord te halen. Dat is niet langer het geval, op basis...

Lees meer

Een beter Pensioenakkoord met risicodeling via premies

In het Pensioenakkoord komen beleggingsrisico’s louter voor rekening van de koopkracht in de pensioenfase van de levensloop, omdat alleen de pensioenen worden aangepast en niet de premies. Met een bredere risicotoedeling over de gehele levensloop, inclusief variabele...

Lees meer

Komende pensioenschok – Wilma Berkhout

Er is nu 13 jaar niet geïndexeerd en soms zelfs gekort. Miljoenen gepensioneerden hebben daar direct in de portemonnee last van, maar ook de werkenden hebben in hun pensioenopbouw hetzelfde gekregen en merken dat straks op hun pensioendatum.Er komt een nieuw stelsel...

Lees meer

Pensioenakkoord zorgt niet voor beter pensioenstelsel

Het lijkt erop dat vrijdag 12 juni j.l. de kogel door de kerk is gegaan. Minister Koolmees gaf feestelijk kennis van de geboorte van zijn kindje: het pensioenakkoord. Nu past ons enige slag om de arm, aangezien ook in juni 2019 we een dergelijke plechtigheid zagen....

Lees meer

Tragikomedie rond de pensioenen nadert zijn eind

De tragikomedie die Pensioenhervorming heet nadert zijn eind en wel precies volgens het scenario waarvan ik vermoed dat minister Koolmees van sociale zaken het zo heeft bedacht. Het bange volk hoeft niet langer beducht te zijn voor pensioenkortingen. De minister is...

Lees meer

De koning heeft wél kleren – Rob de Brouwer & Jan Pierik

Er was eens een koning in een klein landje temidden van moerassen, meren en rivieren. In het koninkrijk heerste rust en welvaart. Toch waren zijn onderdanen ontevreden terwijl de koning er juist alles aan deed om het de mensen naar de zin de maken. Ze hadden allemaal...

Lees meer

Coronavirus vreet pensioenenvermogen op

De dekkingsgraden van de pensioenfondsen dreigen onder invloed van de tegenvallende beurscijfers te dalen tot onder de 90 procent. Voor het ABP, het grootste pensioenfonds is de dekkingsgraad nu 88,7 procent. PMT, het pensioenfonds voor de metaal heeft nu een...

Lees meer
Pensioendossier: rekenrente op de helling

Pensioendossier: rekenrente op de helling

Komt er voor de pensioenen geen andere rekensystematiek (afschaffen van de huidige rekenrente) dan komt er ook geen pensioenakkoord. De vakbeweging zal dat niet accepteren. Eerste Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS zei dit dinsdag 10 maart 2020 met grote...

Lees meer

Pensioendiscussie en framing

Het Nederlandse pensioenvermogen is bijna 1600 miljard euro groot, volgens verschillende deskundigen genoeg geld om de komende 30/40 jaar pensioenen uit te betalen, ook al zou er geen premie meer binnenkomen. En dan is er aan het eind van de rit nog geld over. Om...

Lees meer

Pensioenverlies eist 80 miljard achterstallig pensioengeld

In de tachtiger jaren haalden de kabinetten Lubbers ruim 32 miljard gulden (15 miljard euro) uit het ABP, het pensioenfonds van ambtenaren. De overheid had het geld nodig om het overheidstekort te dekken. Op dat moment maakte het niet zoveel uit: het...

Lees meer

Tekorten bij pensioenfondsen houden aan

Veel pensioenfondsen kampen nog steeds met financiële tekorten. Ze verwachten uit die tekorten te komen door hoge rendementen op hun beleggingen te halen. Dit blijkt uit de herstelplannen van 143 pensioenfondsen die DNB zoals ieder jaar heeft beoordeeld. Mocht de...

Lees meer

DNBulletin: Consolidatie pensioensector zet onverminderd door

De daling van het aantal pensioenfondsen zet gestaag door. Het aantal fondsen is van ruim 1000 in 1998 verminderd naar 240 nu. Bij het kiezen van een overnemende pensioenuitvoerder moet een liquiderend fonds goed rekening houden met de aanleiding van de liquidatie. De...

Lees meer

Speech Frank Elderson bij de Kring van Pensioenspecialisten

Frank Elderson heeft bij het jubileumcongres van de Kring van Pensioenspecialisten gesproken over de veranderingen waar de pensioensector mee te maken heeft, over de toekomst van het pensioenstelsel en de onderwerpen van het toezicht van DNB in 2017.

Lees meer

Nederlandse economie blijft groeien, maar in lager tempo

De Nederlandse economie blijft boven haar capaciteitsgrenzen presteren, maar het groeitempo gaat verder omlaag. In 2019 komt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) op 1,7%, na 2,5% in 2018 en een piek van 3,0% in 2017. De geraamde groei in 2020 en 2021 is...

Lees meer